Dokumentų vertimas su notaro patvirtinimu

VertimųGURU vertimai yra pavirtinami mūsų vertimo biuro antspaudu ir pas notarą. Vertimo biuro antspaudas patvirtina, kad išversti tekstai ar dokumentai visiškai atitinka originalą ir mes prisiimame atsakomybę už vertimo kokybę. Mes taip pat atsakingai elgiamės su Jūsų patikėtais tekstais ir dokumentais bei juose pateikta informacija, todėl kiekvienam klientui galime garantuoti konfidencialumą.

Priimame ir validžius (galiojančius) dokumentus pasirašytus MParašu ar Smart-ID, Notariniam vertimų patvirtinimui.

Dokumentų vertimas su notaru patvirtinimu

Dokumentų tvirtinimas (Apostille) – tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas pažyma (Apostille), numatyta 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijoje dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).

Legalizuojame lietuviškus dokumentus ir dedame ant jų apostiles. Jums nereikės niekuo rūpintis! Tiesiog atneškite mums savo dokumentą ir viskuo pasirūpins mūsų vertimų biuro specialistai. Apostilė tai konsulinė pažyma, kuria oficialiai patvirtinamas parašo tikrumas, dokumentą pasirašiusiojo asmens pareigos ir, kai reikia, dokumente esančio antspaudo arba ženklo tapatumas, atitinkanti pridedamą prie 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo esantį pavyzdį.

Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille)

 • Dokumentų tvirtinimą pažyma (Apostille) atlieka Lietuvos Respublikos notarai, o ne Užsienio reikalų ministerija.
 • dokumentai priimami nuo pirmadienio iki penktadienio 9.00 – 12.00 val.
 • dokumentai išduodami nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 14.00 – 16.00 val., penktadieniais 14.00 – 15.00 val.

Dokumentai legalizuoti teikiami tiesiogiai Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniam departamentui (gali būti teikiami ir per kurjerį, bet ne paštu). Konsuliniame departamente pažyma Apostille tvirtinami tik per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas asmenų pateikti Lietuvoje išduoti dokumentai ir Lietuvos Respublikos teismų, prokuratūros ir ikiteisminio tyrimo įstaigų pateikti teisinės pagalbos prašymų dokumentai.

Pateikiami dokumentai:

 • dokumentas, kurį reikia legalizuoti ar patvirtinti pažyma Apostille (jo originalas arba notaro patvirtintas nuorašas);
 • dokumentą teikiančio asmens galiojantis pasas ar kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jei prašymas teikiamas per kurjerį – asmens dokumento kopija, patvirtinta notaro);
 • laisvos formos prašymas dėl dokumento legalizavimo ar tvirtinimo pažyma Apostille, kuriame nurodoma valstybė, kurioje planuojama pateikti legalizuotą dokumentą, ir besikreipiančio asmens kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas ir telefono numeris);
 • banko pavedimo arba mokėjimo už dokumento legalizavimą ar tvirtinimą pažyma Apostille kvitas (konsulinis mokestis už 1 dokumento legalizavimą – 20 eurų). Asmuo apmoka ir pašto/kurjerio išlaidas, jei pageidauja dokumentą gauti per kurjerį.

Konsulinis mokestis už dokumentų legalizavimą sumokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5320.

Apostille gali būti tvirtinami šie oficialūs dokumentai:

 • išduoti valstybės ir savivaldybės institucijų ar pareigūnų, taip pat išduoti prokuroro, teismo pareigūno arba teismo sprendimus vykdančio asmens;
 • administraciniai dokumentai;
 • notariniai aktai;
 • fizinių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai;
 • notariniai oficialių dokumentų nuorašai.

Dokumentai turi būti tvarkingi, įskaitomi. Jeigu dokumentą sudaro keli lapai, jie turi būti susiūti.

Kiekvienas dokumentas tvirtinamas atskirai (pvz. diplomas ir jo priedas yra 2 dokumentai).

SVARBU! Dokumentai, išduoti iki 1990 m. kovo 11 d., turintys Lietuvos Tarybų Socialistinės Republikos (LTSR) atributiką, nėra nei legalizuojami, nei tvirtinami pažyma (Apostille). Jie turi būti pakeisti naujais dokumentais.

Dokumentų legalizavimas – tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas.

Dokumentų legalizavimas atliekamas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje ir diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose.

 • pirmadieniais – ketvirtadieniais: 9.00–12.00 val. ir 14.00–16.00 val.
 • penktadieniais: 9.00–12.00 val. ir 14.00–15.00 val.
 • Nuo birželio 15 d. asmenys, tiesiogiai besikreipiantys Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniam departamentui dėl dokumentų legalizavimo, dokumentus turi pateikti adresu J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilniuje.

Laiką dokumentų priėmimui prašome rezervuoti elektroninėje asmenų registracijos sistemoje.

Legalizuoti dokumentai bus išsiųsti gavėjui taip pat per kurjerių paštą, asmeniui iš kurjerių pašto įmonės užsisakius dokumento paėmimo paslaugą.


Dokumento legalizavimo ar patvirtinimo pažyma Apostille reikia tam, kad vienoje valstybėje išduoti oficialūs dokumentai galiotų kitoje valstybėje.

 • Dokumentų legalizavimas – tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas. Dokumentų legalizavimas atliekamas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje ir diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose.
 • Dokumentų tvirtinimas pažyma Apostille – tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas pažyma Apostille. Lietuvoje išduoto dokumento tvirtinimą pažyma Apostille atlieka Lietuvos Respublikos notarai.

Pastaba. Asmenys, esantys užsienio valstybėje, prašymą dėl dokumentų, išduotų Lietuvos Respublikos institucijų, tvirtinimo pažyma Apostille gali pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai.

Legalizuojami ir tvirtinami pažyma Apostille gali būti šie oficialūs dokumentai:

 • išduoti valstybės ir savivaldybės institucijų ar pareigūnų, taip pat išduoti prokuroro, teismo pareigūno arba teismo sprendimus vykdančio asmens;
 • administraciniai dokumentai;
 • notariniai aktai;
 • fizinių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai;
 • notariniai oficialių dokumentų nuorašai.

Dokumentai turi būti tvarkingi, įskaitomi. Jeigu dokumentą sudaro keli lapai, jie turi būti susiūti.

Kiekvienas dokumentas tvirtinamas atskirai (pvz. diplomas ir jo priedas yra 2 dokumentai).

SVARBU! Dokumentai, išduoti iki 1990 m. kovo 11 d., turintys Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos (LTSR) atributiką, nėra nei legalizuojami, nei tvirtinami pažyma Apostille. Jie turi būti pakeisti naujais dokumentais.

Dokumentų legalizavimo nereikalaujama, kai dokumentai yra sudaryti ar (ir) išduoti Lietuvos Respublikoje reziduojančių užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų.

Neturintiems laiko siūlome šių paslaugų atlikimui kreiptis į Vertimų GURU biurą Vilniuje. Dokumentų vertimas su notaro patvirtinimu tai tik viena iš daugelio mūsų siūlomų vertimo paslaugų.

error: Apsaugotas turinys !!!