ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

UAB „GURU Group“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA IR PRINCIPAI

Šiuose Asmens duomenų tvarkymo principuose (toliau taip pat – Principai) pateikiama informacija, kaip UAB „GURU Group“ tvarko asmens duomenis.

Šie Principai taikomi UAB „GURU Group“ ir Klientų, kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susiję su UAB „GURU Group“ teikiamomis paslaugomis, tarpusavio santykiams, įskaitant santykius su Klientais, atsiradusius iki šių Principų įsigaliojimo.

Sąvokos

Klientas – tai bet kuris fizinis asmuo, kuris naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susijęs su UAB „GURU Group“ teikiamomis paslaugomis.

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su

Klientu.

Tvarkymas – tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).

UAB „GURU Group” – tai bet kuris juridinis asmuo arba juridinio asmens filialas, kuris veikia kaip Asmens duomenų valdytojas.

Bendrosios nuostatos

2.1 Šiuose Principuose pateikiamos bendros nuostatos, kaip UAB „GURU Group” tvarko Asmens duomenis. Papildoma informacija apie Asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta paslaugų sutartyse ir kituose su paslaugomis susijusiuose dokumentuose, užsakymo kortelėse ar interneto svetainėje.

2.2 UAB „GURU Group“ užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

2.3 Asmens duomenų tvarkymui UAB „GURU Group“ gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Tokiais atvejais UAB „GURU Group“ imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai Asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi UAB „GURU Group“ nurodymų ir galiojančių teisės aktų bei reikalauja įgyvendinti tinkamas Asmens duomenų saugumo priemones.

Asmens duomenų kategorijos

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Kliento, iš Kliento veiklos jam naudojantis paslaugomis ir išorinių šaltinių, kaip valstybės ir privačių asmenų valdomų registrų bei kitų trečiųjų šalių. Visi žemiau nurodyti duomenys yra saugomi bei renkami nepažeidžiant asmens privatumo ir Asmens duomenų privatumo. Šie duomenys negali būti atskleisti nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktuose numatytais atvejais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei Kliento finansinių įsipareigojimų nevykdymo atvejais.

Pagrindinės Asmens duomenų, kuriuos gali rinkti arba renka UAB „GURU Group” kategorijos, tačiau jomis neapsiribojant, yra:

Asmens tapatybės duomenys, kaip – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybės dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) duomenys.

Duomenys ryšiams, kaip – adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, bendravimo

kalba.

Užsakymo kortelėje arba internetinės svetainės formoje, užpildyti ir nurodyti kliento asmens duomenys kurie yra naudotini kokybiškoms pasalugoms suteikti (koordinojant užsakymus, teikiant paslaugas ir pasiūlymus, ruošiant sąskaitas ir pan.).

Duomenys, susiję su profesija, kaip – duomenys apie išsilavinimą ir profesinę veiklą.

Duomenys, surinkti naudojantis ryšių ir kitomis techninėmis priemonėmis, kaip – duomenys, kurie surinkti klientui atvykus į UAB „GURU Group“ padalinius (vaizdo

stebėjimo ir garso įrašymo duomenys duomenys) arba bendraujant su UAB „GURU Group“ telefonu, vaizdo ir/arba garso įrašymo priemonėmis, el. paštu, pranešimais ir kitomis ryšio priemonėmis, tokiomis kaip socialiniai tinklai; duomenys, susiję su Kliento lankymusi UAB „GURU Group“ interneto svetainėse arba naudojantis kitais UAB „GURU Group” komunikacijos kanalais.

Duomenys apie elgesio įpročius, prioritetus ir pasitenkinimą paslaugomis, kaip – duomenys apie aktyvumą naudojantis paslaugomis, Klientui teikiamas paslaugas, Kliento atsiliepimus apie paslaugas, apie tai ar Klientas patenkintas paslaugomis.

Duomenys apie dalyvavimą UAB „GURU Group“ organizuojamuose žaidimuose ir akcijose, kaip duomenys apie žaidimų ar akcijų metu laimėtus prizus, suteiktas nuolaidas ir pan.

Slapukų naudojimo politika ir taisyklės (angl. cookies)

4.1 Siekdami gerinti internetinės svetainės darbą bei siekdami padaryti svetainės naudojimą kuo paprastesniu, mes turime žinoti tam tikrą informaciją. Ji susijusi su statistinių internetinės svetainės duomenų naudojimu ir vartotojų elgsena: geografiniai rodikliai, kokia informacija yra labiausiai dominanti mūsų svetainės lankytojus, kiek naujų lankytojų svetainė sulaukia per dieną, koks pasikartojančių vizitų skaičius, kokias naršykles naudoja lankytojai, kokių įrenginių pagalba skaitoma mūsų naršylė ir pan. Ši informacija yra renkama naudojant Google įrankį (Google Analytics). Daugiau informacijos apie šį įrankį ir kokią informaciją jis renka, rasite atisdarę šią nuorodą: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl Norint, kad Jūsų naršymo informacija nebūtų sekama ir fiksuojama minėto įrankio, turite galimybę panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.

4.2 Slapukai yra maži tekstinių duomenų failai, jie yra automatiškai sukuriami Jums naršant mūsų svetainėje ir yra išsaugomi Jūsų naudojamame kompiuteryje, plančetėje ar mobiliajame telefone. Slapuke paprastai pateikiama anoniminė informacija. Slapukas siunčiamas iš peržiūrimos svetainės serverio į Kliento kompiuterį, plančetę ar mobilųjį telefoną.

4.3 Savo tinklapyje naudojame būtinuosius slapukus, kurie užtikrina svetainės veikimą ar palengvina naudojimąsi ja, funkciniai slapukai ir analitiniai slapukai, kurie įrašomi naudojantis „Google Analytics“ (Google) teikiama svetainės analizės paslauga, padedančia išanalizuoti, kaip naudojamasi šia interneto svetaine. Taip pat mūsų tinklalapyje naudojami trečiosios šalies slapukai, kai jūs susisiekiate su mumis elektroniniu paštu, per reklamjuostes arba tada, kai lankotės mūsų svetainėje. Tai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti lankytojų skaičių, pamatyti lankytojų elgseną Slapukų gauta informacija yra saugoma Google. Google turi teisę perduoti „Google Analytics“ surinktą informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalaujama pagal teisės aktų numatyta tvarka arba kai tos trečiosios šalys tvarko informaciją Google vardu.

4.4 Mūsų svetainėje naudojami slapukai tam, kad pagerintume Kliento naršymą mūsų svetainėje, sužinotume apie mūsų svetainės naudotojų elgseną, analizuotume srautus, pagerintume svetainę. Slapukai naudojami ne ilgiau nei tai reikalinga nustatytiems tikslams įgyvendinti. UAB „GURU Group“ pasilieka teisę keisti Slapukų naudojimo taisykles ir jų nuostatas, apie tai pranešant klientų aptarnavimo padalinyje, interneto svetainėje, informuojant Klientą paštu, el. paštu, interneto banko žinute ar kitu būdu (pvz., paskelbiant spaudoje) ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo.

4.5 Jei pageidaujate, kad Jūsų elgsena nebūtų stebima, galite pakeisti savo naršyklės nustatymus. Tokiu atveju kiekvieną kartą Jūs būsite informuoti apie slapukus ir kiekvienu atveju galėsite sutikti su jais arba juos uždrausti. Daugiau informacijos galite rasti čia: www.allaboutcookies.org

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindas

5.1 Pagrindiniai tikslai, kurių siekia UAB „GURU Group“, tvarkydama asmens duomenis, tai santykių su Klientais palaikymas ir galimybių naudotis UAB „GURU Group“ paslaugomis sudarymas ir administravimas. Kliento Asmens duomenys naudojami tiek, kiek yra būtina kokybiškų paslaugų suteikimui užtikrinti ar pasiūlymų paruošimui ir teikimui. Asmens duomenys tvarkomi rūpestingai, sąžiningai ir tik susijusių su kokybišku paslaugos teikimu darbuotojų arba susijusių trečiųjų šalių.

5.2 Kliento ir (arba) UAB „GURU Group“ interesų apsauga.

Siekiant apsaugoti Kliento ir (arba) UAB „GURU Group“ interesus, vykdyti vertimų biuro teikiamų paslaugų kokybės tikrinimą, pateikti komercinio pasiūlymo ar kitokios verslo komunikacijos įrodymus (pokalbių bei vaizdo medžiagos įrašymas), kai tai būtina vykdant sutartį ir paslaugų kokybės užtikrinimą.

5.2 UAB „GURU Group“ gali tvarkyti Asmens duomenis, siekdamas pagerinti Klientui teikiamų elektroninių paslaugų kokybę, pavyzdžiui, siūlomas paslaugas pritaikant naudojamam įrenginiui, taip pat siekiant parengti asmeninius pasiūlymus Klientui. Jei Klientas nėra paprieštaravęs Asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslu, UAB „GURU Group“ gali tvarkyti Asmens duomenis tam, kad pateiktų bendrus ir asmeninius UAB „GURU Group“ teikiamų paslaugų pasiūlymus. Tokia rinkodaros veikla gali būti grindžiama Kliento naudojamomis paslaugomis ir tuo, kaip klientas jomis naudojasi bei kaip valdo UAB „GURU Group“ skaitmeninius kanalus.

Asmens duomenų gavėjai. Asmens duomenys gali būti perduodami

gavėjams, tokiems kaip:

6.1 Valstybės įstaigos ir institucijos, kiti asmenys vykdantis įstatymų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos, antstoliai, notarai, mokesčių administravimo paslaugasatliekančios institucijos).

6.8 Juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie užtikrina tinkamą kliento įsipareigojimų UAB „GURU Group“ įvykdymą.

6.10 Kiti asmenys, susiję su UAB „GURU Group“ paslaugų teikimu, tokie kaip archyvavimo, pašto paslaugų teikėjai, Klientui teikiamų paslaugų teikėjai, kurių teikiamoms paslaugoms Klientas užsisako elektronines sąskaitas ir bendrovės, administruojančios su tokiu turtu susijusius mokesčius ir baudas.

 

  1. Geografinė tvarkymo teritorija

7.1 Paprastai Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominėje erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau tam tikrais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų.

7.2 Klientas, pateikęs prašymą, gali gauti daugiau informacijos apie Asmens duomenų perdavimą už ES / EEE ribų.

Saugojimo laikotarpis

8.1 Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į su Klientu sudarytų sutarčių pobūdį, UAB „GURU Group“ teisėtu interesu arba teisės aktų reikalavimais (pvz., reglamentuojančiais apskaitos reikalavimus ir kt.).

Kliento (duomenų subjekto) teisės aktų jam garantuojamas teisės,

susijusios su jo Asmens duomenų tvarkymu apima teisę:

9.1 Reikalauti ištaisyti jo Asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba

netikslūs.

9.2 Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, jeigu Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais (pvz., rinkodaros pasiūlymų gavimas arba dalyvavimas apklausose).

9.3 Raštu pateikti reikalavimą ištrinti jo Asmens duomenis. Ši teisė netaikoma, jei Asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

9.4 Apriboti jo Asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz., laikotarpiui, per kurįUAB „GURU Group“ įvertins, ar Klientas turi teisę prašyti, kad jo Asmens duomenys būtų ištrinti.

9.5 Gauti informaciją apie tai, ar UAB „GURU Group“ tvarko jo Asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais.

9.9 Įspėti apie ketinamą pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas www.ada.lt, jei Klientas mano, kad jo Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

Principų galiojimas ir pakeitimai

10.1 Klientai su šiais Principais gali susipažinti UAB „GURU Group” klientų aptarnavimo padalinyje.

10.2 UAB „GURU Group” turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šiuos

Principus, informuodamas Klientą apie pakeitimus paskelbiant UAB „GURU Group”

klientų aptarnavimo padalinyje, interneto svetainėje, informuojant Klientą paštu,

  1. paštu, interneto banko žinute ar kitu būdu (pvz., paskelbiant spaudoje) ne

vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo.

error: Apsaugotas turinys !!!